Apie mus

我在洗澡狗狗闯进来了,和金毛干了好几次"ADAM decolight" yra ?ventin?s ir kal?din?s puo?ybos lyder? Baltijos ?alyse.

Prek?s ?enkl? "ADAM decolight" 1999-aisiais metais sukūr? est? ?mon? . ?iuo metu jis vienija ?mones Estijoje, Lietuvoje ir Latvijoje bei pardavimo atstovus Rusijoje, Suomijoje ir ?vedijoje. Lietuvoje paslaugas miestams, verslui ir namams UAB "ADAM decolight" teikia nuo 2006-?j?. 

Mūs? veikla apima vis? ?ventin?s puo?ybos paslaug? spektr?:

  • ?ventin?s puo?ybos projektai nuo vizijos sukūrimo iki ?gyvendinimo,
  • prekyba ?ventin?mis gatvi?, pastat? ir interjero dekoracijomis,
  • profesionali? LED girliand? bei kit? ap?vietimo sprendim? pardavimas ir nuoma,
  • ?ventin?s puo?ybos produkt? projektavimas bei gamyba,
  • natūrali? ir dirbtini? Kal?d? egli? puo?yba,
  • i?skirtinio dizaino dekoracijos pagal individualius poreikius.

我在洗澡狗狗闯进来了,和金毛干了好几次Nuolatos siekiame būti patikimu Jūs? partneriu ?gyvendinant net ir pa?ius ?mantriausius ?ventin?s puo?ybos poreikius. Did?iuojam?s pla?iu siūlomu produkt? ir paslaug? asortimentu, tinkamu kainos ir kokyb?s santykiu, lanks?ia pardavimo politika bei asmeniniu d?mesiu kiekvienam klientui net ir ?ventinio piko metu. 

M?gstame i??ūkius, tod?l jei turite ?ventin?s puo?ybos poreiki?, i?bandykite mus! Neabejojame, jog rasime Jums tinkant? sprendim?.

?MON?S MISIJA

"ADAM decolight" misija – u?tikrinti klient? pasitenkinim?, ?gyvendinant j? poreikius ir naujausias tendencijas atitinkan?ius ?ventin?s puo?ybos sprendimus. Mūs? tikslas - nuolatinis augimas, inovatori?kumas, siūlom? preki? bei paslaug? kokyb?s u?tikrinimas, auk??iausi klient? aptarnavimo kokyb?s standartai ir prisiimt? ?sipareigojim? vykdymas. 
UAB ADAM decolight, Kareivi? g. 2C, LT-08248 Vilnius. Tel. +370 5 2697763, el. p. info@adam.lt

 .